Defraudace Franze Wody aneb stalo se v roce 1887

 

Franz Woda byl pokladníkem ve spořitelně v Benešově nad Ploučnicí již více než 17 let. Tedy stál přímo u založení a otevření spořitelny v roce 1869. Své zaměstnání vykonával dle všeho precizně a ku veliké spokojenosti svých nadřízených. Tedy až do poslední doby…

 

V neděli 29. května roku 1887 totiž zmizel neznámo kam. Údajně snad za potěšením do Prahy. Když se ovšem do úterý nevrátil a informaci o jeho pobytu neměla ani nejbližší rodina, začalo to být podezřelé. Ještě týž den došlo k důkladnému přezkoumání pokladních knih a ke kontrole hotovosti. Brzy se zjistilo, že chybí bankovky v celkové hodnotě 18000 zlatých a že ze strany pokladníka docházelo k řadě hypotečních podvodů.

 

Co si člověk mohl pořídit v roce 1887 za 18000 zlatých? Za tolik peněz byla například postavena rodinná vila podle návrhu slavného rakouského architekta a předního architekta města Nového Jičína Otto Thienemanna ve Vítkovicích.
Woda byl člověk, ke kterému mělo vedení banky nekonečnou a možná až nepochopitelnou důvěru a ten toho evidentně zneužil. Jeho zeťe, vrchního soudního adjunkta Stuppla, Wodovu ženu a ani jeho dceru by takový scénář nenapadl ani v nejhorších představách. Rodina byla totiž povážována za poměrně bohatou a velmi dobře zajištěnou. Ředitelem pobočky byl továrník Franz Mattausch a tak bylo naštěstí o osud peněžního ústavu dobře postaráno. Mattausch okamžite podniknul kroky k tomu, aby banka mohla bez potíží pokračovat ve své činnosti. Poslední zpráva pochází ze soboty 4. června a hovoří o tom, že bylo nalezeno tělo Franze Wody. Woda spáchal sebevraždu pomocí pistole v Roztokách u Prahy.
Nechce se Vám z rodné hroudy? Koupíte si napříkla tyto tři domy a ještě by Vám zbude několik tisíc na několik měsíců slušné obživy. 😉