Organismy a jejich prostředí. My a naše životní prostředí. Ty a já a Děčín. 

Ekologie pojednává o vztazích mezi organismy a jejich prostředím. Slovo „ekologie“ však doslova znamená „nauka o obydlí, o domovu“, je to tedy věda o nás a o místě, kde žijeme, a které naším životním stylem vědomě i nevědomě, přímo i nepřímo, ovlivňujeme. Dnes žijeme v době, kdy se nám klima mění nad hlavami, odpady hromadí pod nohami a zdravá příroda mizí před očima. Tento stav není dobrý a Děčín není výjimkou. Je tak nejvyšší čas vnést do našich každodenních aktivit udržitelnost, do našeho myšlení sebe-udržitelnost.